The silent salesman

Hur får vi den att kommunicera varumärket?

 

"Successful Packaging Communication"

Förpackningens roll som bärare av varumärket och varumärkeskommunikationen är en självklarhet. Men hur får vi den att verkligen kommunicera – i marknadsföringen, i hyllan och i den digitala världen? Var börjar vi, vilka faktorer är viktiga, vad måste förändras och vad måste läggas till och var finns kompetensen?

 

Sveriges ledande förpackningsmagasin, nord emballage, bjuder in till en dag full av presentationer, diskussioner och nätverkande på temat. Vi har inte svaren på alla frågor men har skapat ett brett programinnehåll som täcker in allt från innovativt tänkande kring själva förpackningen kopplat till själva budskapet till att säkerställa förpackningens roll i den cirkulära ekonomin.

 


 

Ett smakprov ur talarlistan är:
 

Michael Meier – Schindler Parent, Meersburg och byrånätverket E3

CEO/Senior Partner Schindler Parent and President E3 Agency Network

 

Michael har lång erfarenhet av att jobba med internationella varumärken och identitetsbyggande både inom B2B och B2C med stark koppling till förpackningslösningar med uppdrag för flera av de ledande pappers-/kartongtillverkarna i Europa. Michaels presentation fokuserar på kopplingen förpackningen och varumärke med förpackningen i fokus.

 

Kevin Vyse – Marks & Spencer, London

Senior Packaging Technologist and Innovation Lead, Marks & Spencer

 

Kevin har en lång och bred erfarenhet av förpackningsutveckling inom detaljhandeln inte bara hos M&S men också från producenter och konsultvärlden. Kevin tar oss med på M&S spännande men komplexa resa med att driva och addera värde till egna varumärken i hårt konkurrensutsatt detaljhandel.

Magnus Iversen – Göteborgstryckeriet
VD och ägare

I en kapitalintensiv och starkt konkurrensutsatt bransch, har Göteborgstryckeriet förändrat förutsättningarna för produktion av varumärkesdrivande förpackningar med både hållbara och exklusiva förtecken. Man har skapat sig något av en ”egen nisch”. Magnus delar med sig av historien och sin vision för framtiden.

Sandra Planeta Sonnerup, Planeta Design
Vd och ägare

Grundare och Creative Director på Planeta Design med flera välkända svenska varumärken som kund. Varumärken som inte bara är internationellt kända utan också skapat sig en speciell profil genom väl genomtänkt design. Sedan 2015 sitter Sandra med i juryn för Cannes Lion, i år som ordförande för kategorin Design Lions.

Erik Elvingsson Hedén, Sustainable Brand Insight
Grundare och vd

Förutsättningar för cirkulär ekonomi och hur påverkar det varumärket. Erik Elvingsson Hedén är grundare och vd på Sustainable Brand Insight, ett företag som arbetar med insikter och strategi kring hållbart varumärkesbyggande och kommunikation. Erik är strategisk rådgivare till företag som H&M, IKEA och BMW. Vidare är Erik lärare och kursansvarig inom strategisk hållbarhetskommunikation på Berghs School of Communication

 


 

Preliminärt program


09.30

Registrering

 

10.00

Välkommen

 

10.05

Trendspaning

Talare presenteras inom kort

 

10.30

Förpackning i fokus för att driva varumärket

Michael Meier
CEO/Senior Partner Schindler Parent and President E3 Agency Network

 

12.00

Lunch

 

13.00

Förpackning/varumärke i en starkt konkurrensutsatt handel

Kevin Vyse
Senior Packaging Technologist and Innovation Lead, Marks & Spencer

 

13.45

Goda exempel på hur förpackningen bygger varumärket

Sandra Planeta Sonnerup

Vd och ägare till Planeta Design

 

14.15

Förpackningstryck – hur driva varumärket

Magnus Iversen
Göteborgstryckeriet, VD och ägare

 

14.45

Kaffepaus och nätverkande

15.05
Så hjälper material, förpackningar och etiketter till att bygga varumärket
Talare från UPM - presenteras inom kort

15.30

Hur påverkar hållbarhet varumärket?

Erik Heden

Sb-Insight

 

15.55

Avslutning

 


 

När: Tisdag 30 maj, 09.30 – 16.00
Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Här anmäler du dig
OBS! Alla rader med * måste fyllas i.
*Antal deltagare
á 2990:- (ex moms)

Dag

*Kontaktpersson

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4

Deltagare 5

Deltagare 6


Om ni är fler personer än fälten medger,
kontakta Hans Friedsam på tel: 042-29 80 33
eller mail: hans.friedsam@n-e.nu

* Företagsnamn

* Adress

* Postnummer

* Ort

* Land

* Telefon

Mobil

* E-post

* Upprepa epost

ÖvrigtFAKTURERINGSADRESS
(Om annan än adress ovan)

Adress:

Postnummer:

Ort: